Porady z dziedziny finansów

Czy warto skorzystać z czynnego żalu podatnika?

Czynny żal podatnika: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czynny-zal-czyli-jak-dziala-kolo-ratunkowe-dla-podatnika-ktory-dopuscil-sie-przewinienia-lub-przestepstwa-skarbowego,73,312 jest swego rodzaju przywilejem, dzięki któremu w bardzo wielu przypadkach można ustrzec się grzywny, którą mógłby na nas nałożyć Urząd Skarbowy. Z takiego przywileju możemy skorzystać w momencie, kiedy mamy świadomość tego, że coś źle zrobiliśmy – błędnie wypełniliśmy faktury, przekazaliśmy fiskusowi błędne informacje, zapłaciliśmy mniejszy podatek niż był wymagany albo też źle rozliczyliśmy VAT. Przewinieniem może być też nie dopilnowanie terminowości przesyłanych przez nas zeznań podatkowych. W takim przypadku, aby uchronić się przed konsekwencjami wynikającymi z odkrycia tego faktu przez Urząd Skarbowy – sami możemy dokonać zgłoszenia, a wówczas kara może nie zostać na nas nałożona.

Jak w praktyce wygląda czynny żal podatnika?

Jest to swego rodzaju oświadczenie, które może zostać złożone zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Powinno ono być składane najlepiej osobiście przy czym nie ma znaczenia w jakiej placówce urzędowej takiego oświadczenia dokonamy. Z założenia, osoba, która takie oświadczenie składa kieruje się swoją dobrą wolą i sama zgłasza ewentualne nieprawidłowości jakie mogły mieć miejsce. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia czynnego żalu podatnika jest to, aby Urząd Skarbowy nie wiedział o wykroczeniu lub też przestępstwie, którego składane oświadczenie dotyczy.

Składając czynny żal podatnika należy opisać czego dotyczy przewinienie, a także szczegółowo nakreślić okoliczności wykroczenia. Warto też wiedzieć, że z tego przywileju mogą skorzystać te osoby, które nie były prowokatorami akcji na większą skalę, nie kierowały żadną grupą osób, które miałyby dopuścić się przewinienia ani nie namawiały innych osób do przestępstwa. Oczywiście, zgłaszając się do urzędu z takim oświadczeniem trzeba też liczyć się z faktem, że trzeba będzie zapłacić tę kwotę, która wynikła z popełnienia wykroczenia, a więc była należna urzędowi, a nie została zapłacona. Dodatkowo, może okazać się, że dodatkowo trzeba będzie też zapłacić naliczone odsetki. Termin płatności zostaje szczegółowo określony przez organ, w którym zgłaszamy czynny żal podatnika.

Czy warto skorzystać z takiej możliwości?

Jak możemy przeczytać w wielu miejscach, bardzo często to właśnie możliwość złożenia czynnego żalu podatnika pozwala wielu przedsiębiorcom ustrzec się kary grzywny. Wiele spraw może po prostu wyniknąć w toku pomyłek i niedopatrzeń, wówczas najlepiej od razu je sprostować nie narażając się na kary – czynny żal podatnika daje nam taką możliwość i nie musimy nawet ponosić żadnej opłaty skarbowej wynikającej z faktu złożenia takiego oświadczenia.