Jak powinno wyglądać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest pracownikowi przez pracodawcę w momencie, kiedy została między nimi rozwiązana umowa. Świadectwo pracy zawiera szereg istotnych informacji o pracowniku oraz o tym, jak długo i jakie stanowisko zajmował w danej firmie. Co powinno się znaleźć w takim dokumencie? Poniżej kilka przydatnych wskazówek. 

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w momencie, gdy ten kończy współpracę z daną firmą/danym pracodawcą. Może być ono wydane do ręki pracownika w ostatnim dniu jego pracy lub przesłane pocztą na adres domowy, gdy ten np. przebywa na urlopie do momentu wygaśnięcia umowy. Może je również odebrać z zakładu pracy osoba, która została do tego upoważniona przez pracownika (musi wówczas posiadać przy sobie stosowny dokument). 

Co powinno znaleźć się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy muszą znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje o pracowniku, o jego zatrudnieniu oraz o obowiązkach, które wykonywał on w danej firmie. Treść świadectwa pracy reguluje kodeks pracy, który dokładnie wskazuje jakie dane oraz w jaki sposób powinny być one w takim dokumencie zawarte. I tak oto każdy taki dokument wydawany przez pracodawcę powinien posiadać informacje o: okresie zatrudnienia danej osoby, rodzaju wykonywanej pracy w danym miejscu, wymiar etatu, na jaki został on zatrudniony, dokładny opis stanowiska oraz obowiązków pracownika. Każde świadectwo pracy musi także zawierać informacje w jaki sposób została zawarta umowa z pracownikiem oraz sposób ustania stosunku pracy. 

źródło: https://kapitalni.org/pl/artykuly/swiadectwo-pracy-jak-wyglada-co-zawiera-i-do-czego-jest-potrzebne,73,504

Inne ważne informacje

Każdy taki dokument oprócz wymienionych wyżej danych, zawiera informacje o urlopie wypoczynkowym pracownika (ile dni wykorzystał on w danym roku kalendarzowym oraz ile mu zostało), może być także zawarta wzmianka o tym, czy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego i w jakim wymiarze oraz na jakiej podstawie oraz czy pracownik korzystał z innych urlopów, o których mowa w kodeksie pracy np. urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Ponadto, ze świadectwa pracy, które posiada pracodawca – przyszła firma dowie się także, czy dana osoba odbywała służbę wojskową lub czy pracownik korzystał w danym roku kalendarzowym ze zwolnień lekarskich. 

Po otrzymaniu takiego świadectwa, pracownik powinien dokładnie się z nim zapoznać oraz sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów (np. w ilości wykorzystanego urlopy wypoczynkowego). Każdy taki błąd powinien obowiązkowo być poprawiony przez osobę, która je wystawiła jak najszybciej.