Porady z dziedziny finansów

Zmiany w prawie podatkowym

Wraz z początkiem 2019 roku należy powoli gromadzić rachunki z dochodem i innymi wpływami, które wypracowaliśmy w roku ubiegłym. Już wkrótce – na końcu kwietnia – minie ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Warto z tej okazji dokładnie przeanalizować wszystkie elementy dotyczące podatków. Prawidłowe rozliczenie się z fiskusem jest bardzo ważne. Jeżeli nie wypełnimy druków dotyczących podatku dochodowego poprawnie, to zostaniemy najprawdopodobniej odesłani przez Urząd Skarbowy do korekty zeznania podatkowego. Dlatego najlepiej już teraz zająć się rozliczaniem przez program do rozliczania podatku dochodowego, który znacznie ułatwi nam ten proces albo zapytać się osoby zajmującej się księgowością, jeżeli taką znamy. Zwłaszcza należy o to zadbać, jeżeli w ciągu ubiegłego roku wykonywaliśmy usługi dla kilku pracodawców.

Co należy wiedzieć o podatkach?

Istotną kwestią, o której należy pamiętać są (w Kapitalni.org przeczytasz więcej na ich temat), oraz wysokość kwoty wolnej od podatku. W 2019 roku wysokości progów podatkowych nie ulegnie zmianie, jednak w przypadku wysokości kwoty wolnej od podatku dojdzie do zmian kilku istotnych przepisów. Osoby, które wypracowały dochód poniżej poziomu kwoty wolnej, będą mogły otrzymać zwrot podatku.

W przypadku podatku dochodowego wyróżnia się dwa progi: 18% oraz 32%. Pierwszy z progów podatkowych obowiązuje do kwoty 85 528 zł, a drugi od kwoty 85 528 zł wzwyż. W tym zakresie niema więc zmian w stosunku do roku 2018.

Kwota wolna od podatku

Szykują się zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku. Kwota zmniejszająca podatek będzie a najbliższym roku wynosić:

1) 1440 zł – w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie przekroczy kwoty 8000 zł – taka osoba jest całkowicie zwolniona z podatku

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę 883 zł 98 groszy pomnożoną przez podstawę podatkową 8000 zł oraz podzielona przez 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku, która jest wyższa od 8000 zł, ale nie wyższa od kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 grosze, jeżeli – podstawa podatkowa jest wyższa od 13 000 zł i nie jest wyższa od kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 grosze pomniejszone o kwotę  556 zł 02 gr pomnożoną przez podstawę podatkową 85 528 zł oraz podzieloną przez 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku, która jest wyższa od 85 528 zł, ale nie wyższa od  kwoty 127 000 zł.

Niektóre elementy pozostaną jednak bez zmian. W 2019 roku nie ulegnie zmianie wysokość kwoty koniecznej do zapłaty w sytuacji, gdy przekroczony zostanie pierwszy progu podatkowy. Wysokość tej kwoty to obecnie 15 395 zł 04 grosze.